Bakan Yardımcısı Akman, Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi Kapanış Toplantısına katılım sağladı. Haberler > HABERLER



11.12.2014     
Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Dr. Nurettin Akman, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda paydaş kurum ve kuruluşlar ile birlikte yürütülen AB destekli “Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi” kapanış toplantısına katıldı.
Dr. Nurettin Akman, törende yaptığı konuşmada, taşkının bir akarsuyun muhtelif sebeplerle yatağından taşarak, çevresindeki arazilere, yerleşim yerlerine, altyapı tesislerine ve canlılara zarar vermek suretiyle, normal sosyo - ekonomik faaliyetleri kesintiye uğratacak ölçüde bir akış büyüklüğü oluşturması olayı olduğunu hatırlattı. Aşırı ve şiddetli yağışlar sebebiyle bir yılda düşecek yağışın üçte birinin iki günde düşebildiği durumlar olduğunu ifade eden Akman, bu gibi durumlara hazırlıklı olunmaz ise taşkınların afete dönüşebileceğinin altını çizdi.
Taşkının afete dönüşmesindeki başlıca sebeplerin köprü ve menfezlerde hidrolik kapasite yetersizliği, yerleşim yerlerinde yapılaşma ile dere kesitinin daraltılması, dere yataklarının üzerlerine bina yapılması gibi insan faaliyetleri olduğunu ve 2003 yılından itibaren taşkın koruma faaliyetlerine büyük önem verildiğini belirten Bakan Yardımcısı, “Dere yatağını işgal ederseniz bir gün o dere gelir” dedi.  
Dr. Nurettin Akman, taşkın koruma tedbirlerinin etkili bir şekilde uygulanabilmesi için konunun üst havza tedbirleri ile beraber havza bazında bütüncül bir yaklaşımla ele alınmaya başlandığını açıkladı.
Avrupa Birliği ile Aralık 2009’da müzakerelere açılan “Çevre Faslı” kapsamında yer alan “Su Sektörü”ne ilişkin çalışmaların Orman ve Su İşleri Bakanlığı koordinasyonunda birçok kurum ve kuruluş temsilcileri ile birlikte devam ettiğini belirten Akman, çevre faslı içinde en yüksek maliyeti tutan sektör olması dolayısıyla su sektörüne özel bir önem gösterildiğini ifade etti.
Dr. Nurettin Akman “2012 de başlayan proje kapsamında; yasal ve kurumsal boşluk analizi yapılarak, Batı Karadeniz Havzasında Taslak Taşkın Risk Yönetim Planı ve Direktifin ülkemiz genelinde tüm nehir havzalarına uygulanabilmesi için gerekli yol haritasını gösteren Ulusal Eylem Planı hazırlanmıştır. Ayrıca projeden elde edilen deneyimlerden faydalanılarak “Ulusal Taşkın Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planı” hazırlanması çalışmalarına başlanmıştır” sözleriyle, projenin sonuçlarını ortaya koydu.

Su sektörünün mevzuatı arasında olan Taşkın Direktifinin ülkemizdeki uyumlaştırma ve uygulama faaliyetlerinin Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yürütülmekte olduğunu vurgulayan Akman, konuşmasını sonunda proje ortakları olan Fransa ve Romanya temsilcilerine ve çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ederek bitirdi.

Toplantıya, Fransa Büyükelçisi Laurent BILI, Romanya Büyükelçisi Radu ONOFREI, Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf GÜNER, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsterşarı Prof.Dr. Lütfi AKCA, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Seyit AYDIN, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim ÇİFTÇİ, Su Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali KINACI, DSİ Genel Müdürü Akif ÖZKALDI, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Ahmet ÖZYANIK, Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş, Orman Genel Müdürü İsmail ÜZMEZ ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Dr. Fuat OKTAY ile paydaş kurum ve kuruluşların temsilcileri katılım sağladı.
  
-->