AK Parti Tüzüğü AK İcraatlarBakan Yardımcısı Akman, ‘Ormancılık Sektörünün Geleceği’ Konulu Arama Konferansı’na Katıldı Haberler > HABERLER


Bakan Yardımcısı Akman, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 4-6 Ocak 2013 tarihlerinde Bolu’da düzenlenen ‘Ormancılık Sektörü’nün Geleceği’ konulu arama konferansına katıldı.

 

Bakan Yardımcısı Akman, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 4-6 Ocak 2013 tarihlerinde Bolu’da düzenlenen ‘Ormancılık Sektörü’nün Geleceği’ konulu arama konferansına katıldı.

“Ortak Akıl ile Geleceğe” sloganıyla gerçekleştirilen toplantıya TOBB´nin Orman Ürünleri, Ambalaj, Çimento ve Çimento Ürünleri, Enerji, Gıda Sanayi, Hayvancılık, İlaç Sanayi, Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Madencilik, Mobilya Ürünleri, Sivil Havacılık, Tarım, Toprak Ürünleri Sanayi ve Turizm Sektör Meclisleri ile kamudan Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın yanı sıra ilgili  Bakanlık, kurum ve kuruluşlar katılım sağladı.

3 gün süren toplantının son gününde Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Boydak birer konuşma yaparak toplantıdan duydukları memnuniyeti ve bundan sonraki süreçten beklentilerini dile getirdiler.

Ormancılık ile ilgili tüm sektörlerde yatırım imkanları, yatırımların önündeki engeller, değerlendirilebilecek potansiyel ve fırsatların konuşulduğu arama konferansının açılış konuşmasını yapan Akman, sahip olduğu toplam 21.6 milyon hektar orman alanı ve 1.4 milyar metreküplük orman serveti ile Türkiye’nin önemli bir güce sahip olduğunu söyledi.

Dr. Nurettin Akman konuşmasına “Ancak ormancılık sektörünün milli ekonomiye olan katkısının tam olarak bilinmemesi büyük bir problem olarak karşımıza çıkmakta, bu yüzden hak ettiği maddi ve manevi desteği alamamaktadır. Hâlbuki gerek ihracat ve ithalat yapan, gerekse ülke içinde çalışan binlerce özel sektör firması bulunmaktadır. Diğer taraftan başta madencilik olmak üzere, turizm, ambalaj, ahşap pelet, enerji, mobilya, kâğıt, ilaç gibi sektörler doğrudan veya dolaylı olarak ormancılıkla ilgili faaliyetlerdir. Ormanla bir şekilde bağlantılı olan tüm bu alanlar büyük bir ekonomik potansiyele sahiptir, bu potansiyelin ortaya çıkarılması ve iyi yönetilmesi gerekmektedir” şeklinde devam etti.

Mobilya sektörü dünya ile rekabet eder, hatta liderlik yapar hale geldi

Ormancılığın kağıt, ahşap ve mobilya sektörlerinin yanı sıra madencilik, hayvancılık, bitkisel üretim, ilaç sanayi gibi alanlar için de önemli bir ekonomik potansiyele işaret ettiğini kaydeden Akman, Türkiye’nin bugün levha ürünleri üretiminde dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girdiğine, mobilya sektörünün dünya ile rekabet eder, hatta liderlik yapar hale geldiğine dikkat çekti. Buna ek olarak ormanların gıda güvenliğinin temel unsurlarından olduğunu, önemli bir gıda maddesi olan balın yüzde 80’inin ormanlar ve orman sayılan alanlarda üretildiğini kaydeden Akman, defne, kekik, kestane, ıhlamur, sakız, çam fıstığı, mantar gibi ürünler eklendiğinde ormanların katkısının daha iyi anlaşılacağını ifade etti.

Fındık ve narenciyede olduğu gibi bir ‘Tanıtım Grubu’ teşekkülü gerekiyor

Konferans sonrasında öncelikle ormancılıkla ilgili sektörlerin net bir şekilde ortaya çıkacağını ve bu şekilde ülkeye getirdiği katma değerin daha gerçekçi bir şekilde görüleceğini ifade eden Bakan Yardımcısı sözlerine şöyle devam etti:

“Malumları olduğu üzere 2023 yılında yılda 500 milyar dolarlık ihracat hedefimiz bulunmaktadır. Bu meyanda Türkiye İhracatçılar Meclisi bünyesinde; fındık ve narenciye tanıtım gruplarında olduğu gibi, TOBB’ un ilgili sektör meclisleri, Orman ve Su işleri Bakanlığı ve üniversiteler ile birlikte “Odun ve Odun Dışı Orman Ürünleri” adı altında veya başka bir isimle bir Tanıtım Grubu teşekkülünün elzem olduğunu, sektörün böyle bir vizyonu ve hedefi hak ettiğini düşünmekteyiz”.

TOBB bünyesinde kurulan toplam 59 sektör meclisinden, “Türkiye Orman Ürünleri Sektör Meclisine” ek olarak, 13 sektör meclisinin de bir şekilde orman ürün ve hizmetleri ile bağlantılı olduğunu belirten Akman, “Bu konferansa ormancılık sektörü ile ilgili konularda çalışan tüm birimlerin iştirakine önem verilmiştir. Bu maksatla TOBB ve Bakanlığımıza ek olarak;   Kalkınma, Maliye, Ekonomi, Gümrük ve Ticaret, Bilim Sanayi ve Teknoloji, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlıkları, Türkiye Ziraat Bankası gibi kamu kurum ve kuruluşların yanında, Orman Mühendisleri Odası, OR-KOOP gibi sivil toplum kuruluşu yetkilileri de bizlerle beraber olacak ve konular müştereken tartışılacaktır” dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın burada müzakere edilen konuları takip etmeyi, ulusal politika ve mevzuat başta olmak üzere tüm uygulamalarında esas almayı planladığını söyleyen Akman, Onuncu Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında Kalkınma Bakanlığı’na iletilen ‘Sürdürülebilir Orman Yönetimi Özel İhtisas Komisyonu Raporu’nda; konferansa özel vurgu yapıldığını bildirdi. 

Diğer taraftan 21-23 Mart 2013 tarihlerinde Ankara’da “Birinci Ormancılık ve Su Şurası”, 8-18 Nisan 2013 tarihlerinde ise İstanbul’da “Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumu Onuncu Oturumu” düzenleneceğini hatırlatan Bakan Yardımcısı, toplantıdan elde edilen sonuçların Kalkınma Planı, Şura ve BM Ormancılık Formuna altlık oluşturmasının son derece önemli olduğunu vurguladı.

Dr. Nurettin Akman “Bakanlığımızın özel sektör ile bir araya gelerek, politika belirleme ve eylem planlarımızı oluşturmada konunun çeşitli paydaşları ile ortak aklı arama çalışmaları bundan sonra da devam edecektir. Bu amaçla yapılacak diğer toplantılarda da değerli fikirlerinizle vereceğiniz katkıları son derece önemsiyoruz” diye konuştu.

8.1.2013  


2007 Genel Seçim Sonuçları
2007 Çankırı Genel Seçim Sonuçları

Henüz bir duyurumuz yok Çankırıdaki ekonomik gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz ?

  Olumlu
  Olumsuz
  Fikrim yok


Diğer Anketler  Tüm Hakları Saklıdır © 2022