AK Parti Tüzüğü AK İcraatlarG. KORE BœYœKEL‡İSİ SN. AKMAN´I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ!!! Haberler > ARŞİV


Türkiye-Güney Kore Parlamentolar arası Dostluk Grubu BaŸkanı ‡ankırı Milletvekili Sn. Dr. Nurettin AKMAN Güney Kore Büyükelçisi ile meclisteki makamında bir araya geldi.
T¼rkiye-G¼ney Kore Parlamentolar aras± Dostluk Grubu BaŸkan± ‡ank±r± Milletvekili Sn. Dr. Nurettin AKMAN G¼ney Kore B¼y¼kel§isi ile meclisteki makam±nda bir araya geldi. B¼y¼kel§ilik M¼steŸar± ve Dostlu Grubu œye Milletvekilleri de bu toplant±ya iŸtirak ettiler. Toplant±da: ge§miŸten bu yana §ok g¼§l¼ duygularla birbirine baŸl± olan T¼rkiye ve G¼ney Kore’nin karŸ±l±kl± ticaret hacminin arzu edilen noktaya gelmesi, iliŸkilerin geliŸtirilmesi, T¼rk ve Kore’li iŸ adamlar±n±n daha fazla iŸ yapmalar± konusunda Meclis Dostluk gruplar±n±n daha fazla sorumluluk almalar± konusunda mutabakata var±ld±. –n¼m¼zdeki s¼re§te dostluk gruplar±n±n karŸ±l±kl± ziyaretler ger§ekleŸtirmeleri ¼zerinde duruldu.
TBMM lokantas±nda yemek ikram± ile son bulan g¶r¼Ÿme dostluk mesajlar± ile son buldu.
4.11.2008  


2007 Genel Seçim Sonuçları
2007 Çankırı Genel Seçim Sonuçları

Henüz bir duyurumuz yok Çankırıdaki ekonomik gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz ?

  Olumlu
  Olumsuz
  Fikrim yok


Diğer Anketler  Tüm Hakları Saklıdır © 2023