AK Parti Tüzüğü AK İcraatlarUZMAN ERBAŞ KANUNU Genel Kurul Konuşmaları > 2008


SAYIN BAŞKAN
DEĞERLİ MİLLETVEKİLLERİ;


CHP ANKARA MİLLETVEKİLİ SN. YILMAZ ATEŞ’İN 3269 SAYILI UZMAN ERBAŞ KANUNUNUN 5 NCİ VE 16 NCI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİNİN İÇ TÜZÜĞÜN 37NCİ MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN GÜNDEME ALINMASINA İLİŞKİN ÖNERGE HAKKINDA AK PARTİ GRUBUMUZUN GÖRÜŞLERİNİ AÇIKLAMAK ÜZERE SÖZ ALMIŞ BULUNUYORUM. YÜCE HEYETİNİZİ SAYGI İLE SELAMLIYORUM.
BU VESİLE İLE; VATAN UĞRUNA ŞEHİT OLAN VE ŞAHADET RÜTBESİNE ERİŞEN ŞEHİTLERİMİZE ALLAH’TAN RAHMET AİLELERİNE VE MİLLETİMİZE BAŞ SAĞLIĞI GAZİLERİMİZE DE SIHHAT VE AFİYETLER DİLİYORUM.
MİLLETİMİZİN GÖZBEBEĞİ, ÜLKEMİZİN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ VE YURDUMUZUN BEKASI İÇİN BÜYÜK BİR FEDAKÂRLIKLA CANI PAHASINA HUDUT BOYLARINDA VE VATANIMIZIN HER KÖŞESİNDE GÖREV YAPAN SUBAY, ASTSUBAY, UZMAN JANDARMA ÇAVUŞ VE UZMAN ERBAŞLARA AİLELERİNE VE EMEKLİLERİNE SAĞLIK, MUTLULUK VE BAŞARI DİLEKLERİMİ SUNUYORUM.
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİMİZİN DEĞİŞİK BİRİMLERİNDE JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ, UZMAN JANDARMA, UZMAN ÇAVUŞ, UZMAN ONBAŞI, UZMAN ERBAŞ İSİMLERİ ADI ALTINDA ASTSUBAYA YARDIMCI OLMAK ÜZERE PERSONEL İSTİHDAMI GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR.
KARA, DENİZ VE HAVA KUVVETLERİMİZDE SAYILARI AZ OLMAKLA BİRLİKTE 1960 SONRASI BİLHASSA JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI BÜNYESİNDE İSTİHDAM EDİLEN JANDARMA UZMAN ÇAVUŞLAR ASTSUBAYLARIMIZA YARDIMCI OLARAK TÜRKİYE’NİN HER TARAFINDA EMNİYET VE ASAYİŞ HİZMETLERİNDE ÖNEMLİ GÖREVLER İCRA ETMİŞLER, 1980 SONRASI DA MEVCUTLARI AZALMIŞTIR. ANCAK DAHA SONRA AYNI KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE ALINAN UZMAN JANDARMALAR HALEN EMNİYET VE ASAYİŞ GÖREVLERİNE DEVAM ETMEKTEDİRLER.
1986 YILINDA YÜRÜRLÜĞE GİREN 3269 SAYILI UZMAN ERBAŞ KANUNU İLE DE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİMİZİN ERBAŞ KADROLARINDA DEVAMLILIK ARZ EDEN, TEKNİK VE KRİTİK GÖREVLERDE YETİŞMİŞ PERSONEL İHTİYACININ KARŞILANMASI AMAÇLANMIŞTIR. BU KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ İLE BİLHASSA KARA KUVVETLERİMİZDE ÖNEMLİ SAYIDA UZMAN ERBAŞ İSTİHDAMI SAĞLANMIŞTIR.
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİMİZ SON YILLARDA ENVANTERİNE GİREN SİLAH, ARAÇ VE GEREÇLERLE MODERNLEŞME SÜRECİNE GİRMİŞ, PERSONEL MEVCUDU AZALTILARAK PROFESYONEL PERSONEL İSTİHDAMINA AĞIRLIK VERİLMİŞTİR. BU AMAÇLA; SİLAH, ARAÇ VE GEREÇLERİN ETKİN KULLANIMI, BİLGİ, TECRÜBE VE ZAMANIN BİRLEŞTİRİLMESİ SURETİYLE SİLAHLI KUVVETLERİMİZİN DAHA RASYONEL BİR ŞEKİLDE KULLANIMI MÜMKÜN OLMAKTADIR.


SAYIN BAŞKAN
DEĞERLİ MİLLETVEKİLLERİ;


İŞTE UZMAN ERBAŞLARIN TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE İSTİHDAMI PROFESYONEL ORDUNUN ÖNEMLİ BİR PARÇASINI TEŞKİL ETMEKTEDİR. ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA DA BU YAPIYA AĞIRLIK VERİLMEYE DEVAM EDİLECEKTİR.
UZMAN ERBAŞLARIN TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE GÖREV ALMA İMKÂNINI SAĞLAYAN SÖZ KONUSU KANUN, ZAMANIN VE ŞARTLARIN GETİRDİĞİ İMKÂNLARDAN İSTİFADE ETMEK AMACIYLA MECLİSİMİZCE 1991, 1993, 2003, 2004 VE 2008 YILLARINDA ÇEŞİTLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞ, GEÇİCİ MADDELER İLAVE EDİLMİŞTİR. BU DEĞİŞİKLİKLERLE GÖREVDE YÜKSELME İMKÂNI VERİLMİŞ, ÖZLÜK HAKLARINDA ÖNEMLİ İYİLEŞTİRMELER YAPILMIŞTIR. YİNE BU DEĞİŞİKLİKLERLE ASTSUBAY, HATTA SUBAY OLMA İMKÂNI SAĞLANMIŞTIR.
BUGÜN GETİRİLEN BU DEĞİŞİKLİK İLE KANUNUN 5NCİ MADDESİNDE YER ALAN HİZMET SÜRESİ SÖZLEŞME YAŞININ 45’DEN 56’YA ÇIKARILMASI VE 20 YILINI DOLDURANLARIN EMEKLİ EDİLMESİ, 16NCI MADDESİN DE İSE “UZMAN JANDARMALARA VE EMEKLİLERİNE EK GÖSTERGE İMKÂNININ UZMAN ERBAŞLARA DA VERİLMESİ TALEP EDİLMEKTEDİR.


SAYIN BAŞKAN
DEĞERLİ MİLLETVEKİLLERİ;


UZMAN ERBAŞ KADROLARI, SAĞLIK VE BEDENSEL YETENEKLERİNİ ÜST DÜZEYDE KULLANILABİLEN VE BEDENSEL BAZI KABİLİYETLERİNİ YİTİRMEMİŞ PERSONELİN İSTİHDAM EDİLDİĞİ KADROLARDIR. BU NEDENLEDİR Kİ; 3269 SAYILI KANUNDA UZMAN ERBAŞLARIN HİZMET SÜRELERİ AZAMİ 45 YAŞINA GİRDİKLERİ YIL İLE SINIRLANDIRILMIŞTIR. DOLAYISI İLE BU SINIRIN 56 YAŞ OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ, UZMAN ERBAŞLARDAN ÖZELLİKLE BEDENSEL YÖNDEN YETERLİ VERİMİN ALINAMAYACAĞI ANLAMINA GELİR Kİ; BU DA UZMAN ERBAŞ KANUNUNUN RUHUNA UYGUN DÜŞMEYECEKTİR. AYRICA HÂLİHAZIRDA TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE GÖREVLİ BİR SUBAYIN EMEKLİLİK YAŞ SINIRININ 52 OLDUĞU DA UNUTULMAMALIDIR.
3269 SAYILI KANUNUN 4NCÜ MADDESİNDE DÜZENLENEN UZMAN ERBAŞLIĞA ALINMA ŞARTLARINDAN BİRİSİ DE MÜRACAAT TARİHİNDE 26 YAŞINDAN GÜN ALMAMIŞ OLMAKTIR. TEKLİF İLE UZMAN ERBAŞLARIN 20 YIL FİİLİ HİZMETİ DOLDURMALARI HALİNDE EMEKLİ EDİLMELERİNE OLANAK SAĞLANMAKTADIR. BU DURUM, BİR UZMAN ERBAŞIN EN ÇOK 46 YAŞINDA EMEKLİ OLMASI ANLAMINA GELMEKTEDİR. BUNUN 01.01.2007 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ İLE BAĞDAŞMADIĞINI DA İFADE ETMEK İSTİYORUM.
TEKLİF İLE UZMAN JANDARMALAR VE EMEKLİLERİNE VERİLEN EK GÖSTERGE MİKTARININ UZMAN ERBAŞ VE EMEKLİLERİNE DE VERİLMESİNE İMKÂN SAĞLANMAKTADIR. SÖZLEŞMELİ OLARAK İSTİHDAM EDİLEN VE EN AZ İLKÖĞRETİM MEZUNU OLAN UZMAN ERBAŞLAR, 3466 SAYILI UZMAN JANDARMA KANUNU UYARINCA EN AZ LİSE MEZUNLARI ARASINDAN SEÇİLEN UZMAN JANDARMALARDAN TAMAMEN FARKLI BİR KONUMDA BULUNMAKTADIR. DOLAYISIYLA UZMAN ERBAŞLARIN EK GÖSTERGE YÖNÜNDEN TEKLİF EDİLDİĞİ ŞEKİLDE UZMAN JANDARMALARLA EŞİT DÜZEYE GETİRİLMESİ, İNSAN KAYNAKLARININ ETKİN KULLANILMASI AÇISINDAN YARARLI OLMAYACAKTIR.
UZMAN JANDARMA VE UZMAN ERBAŞLARIMIZIN ÖZLÜK HAKLARI VE DİĞER HUSUSLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ KONULARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN BİR ÇALIŞMA MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI VE GENELKURMAY BAŞKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLMEKTE OLUP, ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE MECLİS KOMİSYONLARIMIZA GELEREK, GÖRÜŞÜLÜP GENEL KURULUMUZUN, YÜCE MECLİSİMİZİN ONAYINA SUNULACAKTIR. ÇALIŞMALAR TAMAMLANDIĞINDA TEKLİF İLE DE ELDE EDİLMEK İSTENİLEN BİRÇOK AMACIN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ KANAATİNDEYİM.
BU NEDENLE SAYIN ATEŞ’İN MECLİS İÇ TÜZÜĞÜNÜN 37 MADDESİ GEREĞİNCE KOMİSYONDA GÖRÜŞÜLMEDEN DOĞRUDAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE ALINMASI ÖNGÖRÜLEN KANUN TEKLİFİNİN BELİRTİLEN MAHZURLAR DİKKATE ALINDIĞINDA BU HALİYLE GÜNDEME ALINMASI UYGUN DEĞİLDİR. BU SEBEPLE TEKLİFE OLUMLU BAKMAYACAĞIMIZI BELİRTİYOR, HEPİNİZE SAYGILAR SUNUYORUM.

4.11.2008  


2007 Genel Seçim Sonuçları
2007 Çankırı Genel Seçim Sonuçları

Henüz bir duyurumuz yok Çankırıdaki ekonomik gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz ?

  Olumlu
  Olumsuz
  Fikrim yok


Diğer Anketler  Tüm Hakları Saklıdır © 2018